PINO „Ne ljuti se čovječe“ Pirati, Društvena igra za djecu od 4 godine i odrasle

27,00 KM

  • Razvija strateško, logičko i matematičko razmišljanje
  • Uči djecu da broje, kao i matematičku operaciju sabiranje
  • Uči djecu da planiraju i predviđaju
  • Razvija socijalizaciju
  • Razvija takmičarski duh i toleranciju
  • Namjenjena je svoj djeci starijoj od 4 godine i odraslima