MYOCALM SPRAY 100 ML

21,70 KM

  • kod umornih mišića
  • kod sportskih povreda
  • kod smanjenog obima pokreta
  • kao dopuna fizikalnim terapijama