Naš tim

Upoznajte naš tim

Aida Alagić
Magistar farmacije
Alem Džananović
Magistar farmacije
Azra Veladžić
Magistar farmacije
Berina Amidžić
Magistar farmacije
Danira Krajina
Magistar farmacije
Emana Beširević
Magistar farmacije
Haris Bašić
Magistar farmacije
Kenan Bašić
Magistar farmacije
Sabina Mešić
Magistar farmacije
Sadina Đulović
Magistar farmacije
Samir Badić
Magistar farmacije
Sandi Dedić
Magistar farmacije
Ajla Žerić
Farmaceutski tehničar
Alen Hamzić
Dado Burzić
Diplomirani inženjer
Danijel Burzić
Dijana Harlaher
Farmaceutski tehničar
Edin Hadžić
Farmaceutski tehničar
Elvedina Imširević
Farmaceutski tehničar
Nejra Berberović
Farmaceutski tehničar
Sabina Idrizbegović-Budimlić
Farmaceutski tehničar
Sabina Seferagić
Farmaceutski tehničar
Selma Hadžipašić Begić
Bachelor zdravstva
Semira Murtić
Farmaceutski tehničar
Simin Liha
Farmaceutski tehničar
Vahida Beganović
Farmaceutski tehničar
Zerina Emrulović
Farmaceutski tehničar
Melisa Kastratović
Farmaceutski tehničar